Doradztwo zawodowe i personalne

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy  pracuje wspólnie z klientem nad podjęciem przez niego decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się do rynku pracy.