Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są świadczone na rzecz dziecka z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania podopiecznego. Zakres usług jest dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości.