Doświadczenie

Przez wiele lat moje życie zawodowe było związane z pracą terapeutyczną w placówkach oświatowych. Pracowałem w poznańskich placówkach takich jak Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na stanowisku pedagoga szkolnego, socjoterapeuty oraz doradcy zawodowego. Prowadziłem zajęcia rewalidacyjne z zakresu komunikacji społecznej i koordynacji zmysłowej oraz nauczanie indywidualne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne. Koordynowałem prace związane z realizacją programów profilaktyki miejskiej.

Pełniłem funkcję sądowego kuratora społecznego, która dała mi podwaliny do pracy terapeutycznej w ujęciu systemowym oraz nauczyła współpracy z nieletnimi, alkoholikami, rodzicami z ograniczoną władzą rodzicielska i ich rodzinami.

Obecnie, w ramach autorskiego Instytutu Terapii Livery, prowadzę praktykę prywatną w zakresie usług psychoterapeutycznych w ujęciu systemowym, a także usługi doradztwa zawodowego i personalnego.