Edukacja

Kurs Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu

Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – studia stacjonarne licencjackie,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika, specjalność: Opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne magisterskie,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo,
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu

Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii dla nauczycieli czynnych zawodowo,
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (SWPS)

Studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla nauczycieli czynnych zawodowo,
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (SWPS)