Oferta

W ramach prowadzonej praktyki zapraszam do skorzystania z usług:

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to bezpośredni kontakt z terapeutą oparty na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Pracuję z osobami dorosłymi ale również z młodzieżą i dziećmi.

100zł\h

 

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami.

140zł\h

 

 

 

PSYCHOTERAPIA PAR 

Psychoterapia par przeznaczona jest dla osób w związku, które poszukują pomocy przy rozwiązaniu obecnych kryzysów lub pragną poprawić jakość funkcjonowania w relacji partnerskiej.

140zł\h

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są świadczone na rzecz dziecka z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania podopiecznego. Zakres usług jest dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości.

wycena indywidualna

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE 

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy  pracuje wspólnie z klientem nad podjęciem przez niego decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się do rynku pracy.

100zł\h

 

 

TRENING SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK PAMIĘCIOWYCH

Trening szybkiego czytania i technik pamięciowych oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim umysł i intelekt, ale również ciało, emocje twórczość i kreatywność.

wycena indywidualna